مزیت ها دوربین های مداربسته بی سیم:

 

 مزیت اصلی دوربین های بیسم راحتی و سرعت بالا در نصب آنها است. دوربین های بیسیمرا می توانید در هر محلی بدون توجه به امکان یا عدم امکان سیم کشی نصب کنید (اگر دوربین با باتری کار کند) . برای دوربین های بیسم بدون باتری هم می توان به راحتی از نزدیک ترین پریز، برق تغذیه دوربین را تامین کرد (البته این کار استاندارد نیست). این نوع  دوربین ها ی بیسیم دارای امنیت بیشتری نیز هستند. 

دوربین بیسیم بی سیم فاقد سیم است و تنها با دسترسی مستقیم به دوربین می توان آن را قطع کرد و امکان قطع کابل دوربین بیسیم از پایین وجود ندارد.هزینه های کابل کشی و داکت کشی نیز برای این نوع دوربین های بیسیم  تا حد زیادی کاهش پیدا می کنددر ضمن گیرنده دوربین بیسیم می تواند به راحتی جا به جا شود یا تصاویر دوربین ها به راحتی از چند محل بازدید شود.

به همین منظور گروه کورکم بصورت تخصصی پا در عرصه حوزه دوربین های بیسیم گذاشته تا بتواند در این مسیر به یاری شما عزیزان بشتابد.